ZTD - 5
发热管功率:低温-150w    高温-300W
                      紫外线-15W    杀菌-<20W
产品尺寸:108L(宽*高*深)430*380*840mm
             :138L(宽*高*深)430*380*1030mm
             :168L(宽*高*深)430*380*1200mm

①轻触式上下层独立开关;
②平板钢化玻璃面板及窄边框设计;
③上室低温,臭氧消毒;
   下室高温消毒;
④不锈钢板层层架,耐用防腐,防锈;
⑤加深加厚一体成型拉伸箱体。网站资料更新中...